top of page

ילדים

מגלי העבר

חוברת פעילות מיוחדת המלווה את הסיור במוזיאון ומתאימה לילדים בגיל 12-7 ולכיתות ד'-ו'

החוקרים הצעירים מגלים בעצמם את סיפורם של העולים דרך משימות, אתגרים ומשחקים.

בסיום המסלול, מוענקת לכל ילד מדליה אמיתית מברונזה. מחיר לחוברת + מדליה 10 ש"ח 

 

מגלי העבר ברחבי הארץ

חוברות מגלי העבר מבית המועצה לשימור אתרים נמצאות גם באתרים הבאים:

  • חצר תל חי ובית השומר

  • מוזיאון הרעות באצבע הגליל

  • מוזיאון חומה ומגדל בחניתה

  • מוזיאון אוצרות בחומה בעכו

  • מוזיאון ראשון לציון

  • מוזיאון המושבה במזכרת בתיה

  • מוזיאון אסירי המחתרות בירושלים

  • מתחם הקטר והמרכז להנצחת חיילי אנז"ק בבאר שבע  

  • צריף בן גוריון בשדה בוקר 

מוזמנים לבקר ולאסוף את המדליות!

ילדים לאחר משימות מגלי העבר
המדלייה של מגלי העבר

דברים שילדים עושים במוזיאון

bottom of page