top of page

 

תערוכות

נאמנות כפולה

על חבל דק בין מתיישבים לממשל

סיפורם של 

רפאל קוהן - בא כח הברון רוטשילד

  יוסף קופרמן - סגן מושל בממשלת המנדט

החוט המקשר בין שני האישים, בנוסף לקשר המשפחתי והיותם אנשי זכרון יעקב הוא נתיב סמוי ומרתק: הקיום בתווך בין שתי קבוצות התייחסות בעלות נרטיבים מקבילים, סותרים ובלתי ניתנים להפרדה

המוצג המרכזי באוסף הוא אלבום הפרידה שקיבל רפאל קוהן

.מחברת פיק"א אחרי 40 שנות שרות בפקידות הברון רוטשילד

חתנו, יוסף קופרמן, ששרת בממשל הבריטי בארץ ישראל

עבד עם כל הנציבים הבריטיים, ושמר בעזבונו  צילומים המתעדים את דרכו המיוחדת בתפקידו כסגן מושל יפו ומושבות יהודה. הוא היה כנראה הפקיד הארץ-ישראלי הבכיר ביותר בממשל האזרחי של א"י, ובהמשך איש מפתח במשרד הפנים הישראלי. 

    .התערוכה, מעזבון המשפחה, באדיבות יורם פוגל 

תערוכות עבר 

תערוכות קודמות

  • 2004, נשים בחדרה, בשיתוף מוזיאון החאן בחדרה, אוצרת נינה רודין

  • 2008, שירת הבית, פואטיקה על חפצים של המשוררת והאמנית חני שטרנברג, אוצרת אביטל אפרת

  • 2009, ישראליזציה, צילומים של אליוט ג'יקובס, עולים חדשים במרחבים ישראליים. אוצרת אביטל אפרת

  • 2012, דיוקן תימני, באדיבות מוזיאון ארץ ישראל, אוצר גיא רז  זיכרון תימני, צילומים וחפצים של עולי תימן בזכרון יעקב, אוצרת אביטל אפרת

  • 2012, זיכרון בעפרוןדוד ויטמן, אדריכל וצייר חיפאי, רישומים מקיץ בזכרון יעקב 1941–1943. אוצרת אביטל אפרת

  • 2013, תלוי, אמנות ישראלית עכשיות, אוצרות רויטל גרין וטלי ביכלר